ZHONG CHENG

Zhong Cheng 2018 Autumn Auction - Jewelry Viewing